Open Call

Open Call

MAKERS IN RESIDENCE 2019
LAUNCH: 3 AUGUSTUS 2018
DEADLINE: 16 SEPTEMBER 2018 VOOR 18.00 UUR

RAUM is een oase in de nieuwe stad waar we via kunst & design samen de toekomst van de stad maken, verbeelden en bevragen. We richten ons specifiek op de stedelijke vraagstukken van de 21e eeuw. Verbeeld je een groot publiek stadsplein van 9.000 m2, gelegen tussen de oude organische binnenstad van Utrecht en de grootste VINEX nieuwbouwwijk van Nederland: Leidsche Rijn. Op experimentele wijze werken we op deze plek toe naar een nieuwe vorm van cultureel publiek domein. Ons doel is uitwisseling organiseren door middel van artistieke projecten, programma’s, festivals en activiteiten: zo stimuleren we het gesprek tussen toekomstmakers (makers die werken vanuit de disciplines kunst en design en kennisdelers zoals wetenschappers, journalisten en onderwijs), bezoekers, bedrijven en bewoners. Globale stedelijke vraagstukken worden in ons programma behandeld in een lokale context.

RAUM is een oase in de nieuwe stad waar we via kunst & design samen de toekomst van de stad maken, verbeelden en bevragen.

RAUM ontwikkelt zich door te testen en te doen: het is een experiment. In 2017 hebben we intrek genomen op de lege kavel van 9.000 m2 in Leidsche Rijn Centrum. Allereerst zijn we het terrein gaan inrichten met basisfaciliteiten. Zo realiseerden we het Makershuis en de Werkplaats. Tevens gingen we op onderzoek uit naar nieuwe vormen van programmeren, organiseren en planvorming, waarbij we kunst en design zijn gaan inzetten om hier zowel onderzoek naar te doen als mogelijke toekomsten mee vorm te geven. Na een open call namen de eerste tien makers intrek. Zij richtten zich vooral op het in bezit nemen van het terrein en het ontdekken van de directe omgeving.

Na deze gekke periode van wennen aan alles wat nieuw is (de organisatie, het terrein, de omgeving), zijn we diezelfde zaken nader gaan definiëren. Wat is RAUM? Waar staan we voor? Voor wie zijn we? Nog steeds is het lastig om onszelf als één ding te definiëren (dus dat doen we niet), maar wel zagen we Leidsche Rijn als een overduidelijk voorbeeld voor de global is local opgave. Steden blijven in de komende decennia razendsnel groeien en functies zullen meer dan ooit vermengd raken – ook in fysieke en virtuele zin. Leidsche Rijn is bijna ‘af’: eind 2018 krijgen we honderden nieuwe buren aan het Berlijnplein. Het besef van de stedelijke opgaven die zich in zo’n nieuw stadsdeel manifesteren, van hoe we elkaar ontmoeten tot hoe we samenleven, maakte dat we gerichtere thema’s zijn gaan definiëren.

Hoe willen we samenleven in de toekomstige stad? Hoe kunnen we en willen we daar zelf richting aan geven? Wat zijn nieuwe scenario’s en manieren om uitwisseling te bevorderen? Hoe kunnen we onze datagedreven samenleving slim ontwerpen voor de toekomst? Hoe geven we sturing aan de stad die zich steeds meer lijkt te fragmenteren, zowel qua bevolkingssamenstelling, als ruimtelijke planning?

In 2019 zetten we ons experiment voort en gaan we de complexiteit van de gelaagde stad verder verkennen. Dat doen we aan de hand van drie thema’s (nieuwe manieren van ontmoeting, eigenaarschap en datagedreven sturing), waar we door het uitrollen van een programma en het voeren van gesprekken, duiding en betekenis aan geven. Lees alles over deze drie thema’s in onze artistieke visie. Benieuwd naar wat er eerder is gemaakt en georganiseerd bij RAUM? Bekijk dan het archief.

RAUM zoekt kunstenaars en ontwerpers die bereid zijn de ‘wicked problems’ van vandaag en morgen aan te gaan.

WIE ZOEKEN WE?
RAUM zoekt makers (kunstenaars, ontwerpers, architecten) die in staat zijn om inhoud en verbeelding met elkaar te verbinden en dit te verwezenlijken tot een krachtig statement, waarmee je het gesprek aangaat. Met de ruimtelijke omgeving van RAUM en Leidsche Rijn zelf, maar vooral met bewoners, kennis-, cultuur- en onderwijsinstellingen, bedrijven en bezoekers. Juist makers die de interactie aangaan met deze verschillende groepen vanuit vergaande ideeën, die op originele wijze tast-, voel-, hoor- en zichtbaar worden gemaakt, vinden we spannend. Je realiseert je namelijk dat jouw werk meer waarde krijgt als deze groepen kunnen reflecteren op jouw interventies en interacties, door mee te maken, ervaringen te delen, het in gebruik te nemen of feedback te geven. Dat is – in onze visie – de enige manier om werkelijk samen te bouwen aan, en kennis te delen over, de uitdagingen en kansen van de toekomstige stad. Alleen door die interactie met de praktijk, kunnen we verrast worden door nieuwe richtingen en oplossingen voor stedelijke vraagstukken.

WAAR ZOEKEN WE NAAR?
RAUM zoekt makers die met de bovenstaande mentaliteit en in co-creatie met de hierboven genoemde groepen gebruikers, aan de slag willen met de stedelijke thema’s die zijn beschreven in de artistieke visie. Specifiek zoeken we makers die hun visie weten te verwezenlijken in een tijdelijke, ruimtelijke installatie en/of activiteiten bij RAUM.


WAT HEBBEN WE TE BIEDEN?
In 2019 hebben we vanuit deze open call plek voor enkele makers / collectieven, naast een gecureerd aantal makers in residence. RAUM beschikt over een eigen terrein á 9.000 m2 en een aangrenzend plein van 40.000 m2 waarop we artistieke projecten en programma’s realiseren. Beide pleinen zijn publieke ruimte en dus altijd toegankelijk. Daarnaast bieden we een werkplek of een korte woon-werkplek. De meeste makers werken zo’n 2-6 maanden aan hun project bij RAUM. Wanneer je minimaal twee dagen per week op locatie werkt, ontvang je een stipendium van €100 (eenmanszaak) of €200 (collectief) per week. Je kunt maximaal 12 weken van dit stipendium gebruik maken. Tijdens de residentieperiode kun je overnachten in ons Makershuis en werken in het atelier van het Makershuis en/of in de Werkplaats (gereedschap en machines aanwezig).

RAUM biedt een werkbudget om je project te creëren en te produceren. Daarbinnen hanteren we een fee (de winst die je uit het project mag halen) van maximaal 20% (exclusief btw) op de totaalbegroting van het project. Tijdens het project staan we je op allerlei vlakken bij om jouw werk te optimaliseren en aan te laten sluiten op de doelstellingen van RAUM: je wordt artistiek begeleid door Xandra van der Eijk (lid van het curatorenteam van RAUM), productioneel begeleid door Mattijn Boerkamp en in samenwerking met Rinke Vreeke realiseer je een programma rondom het project. Tevens beschikt RAUM over een groot netwerk van bewoners, organisaties, initiatieven, bedrijven en onderwijsinstellingen die graag een bijdrage leveren. Last but not least, nemen we een groot deel van de publiciteit op ons: van social media tot perspromotie, fotografie en andere vormen van contentcreatie.


WAT HEBBEN WE NODIG?
Om een goed beeld te krijgen van wie je bent, wat je maakt en waarom, vragen we om een kort en bondig voorstel waarin je een concept schetst voor RAUM. Zo kunnen we een selectie maken op basis waarvan we verdere gesprekken gaan voeren. Het plan dient de volgende informatie te bevatten (maximaal 5 A4 exclusief portfolio):

Je levert alles aan in maximaal 2 losse, digitale pdf bestanden (voorstel + portfolio)


EN DAARNA?
Via de onderstaande link kom je terecht bij het formulier waar je je gegevens invoert en je voorstel indient. Na 16 september lezen de curatoren de complete, ingezonden voorstellen. Daaruit wordt een selectie gemaakt, op basis waarvan er een kennismaking zal plaatsvinden. Na de kennismaking wordt er besloten of we een samenwerking gaan verkennen. De makers / collectieven van de voorstellen waarover we in gesprek gaan, ontvangen een vergoeding van €250. Let op: wanneer we niet met je in gesprek gaan, ontvang je dus géén vergoeding. De voorstellen worden beoordeelt door drie curatoren: Joop de Boer (Pop-Up City), Xandra van der Eijk (I Wait Here) and Daniëlle Arets (Design Academy).


DISCLAIMER
Over de uitslag, inhoud en kwaliteit van de beoordeling vindt geen (geschreven) correspondentie plaats, met uitzondering van de geselecteerde voorstellen. De geselecteerde makers zullen worden benaderd om kennis te maken en verder met RAUM in gesprek te gaan over hun plan. Wanneer je op gesprek wordt gevraagd, ga je er dus mee akkoord dat je je plan mogelijk verder ontwikkeld met begeleiding, advies en reflectie van RAUM. De ingediende plannen blijven intellectueel eigendom van de deelnemer.

 

 

facebook insta twitter youtube itunes spotify zaag oog