Horecapartij gezocht voor RAUM in Utrecht

Horeca

Horecapartij gezocht

'... Bij RAUM' paviljoen

De uitvraag is gesloten. Na werving is Artisanal Cuisine geselecteerd om de horeca te exploiteren, per september 2018.

Over RAUM

RAUM is een openbaar expositieplein en maakplaats op het Berlijnplein in Utrecht, waar we via kunst & design samen de toekomst van de stad maken, verbeelden en bevragen. Ons publieke stadsplein van bijna 40.000 m2 ruimte verbindt de oude binnenstad van Utrecht met de wijk Leidsche Rijn. RAUM werkt toe naar een culturele voorziening middenin Leidsche Rijn Centrum. Hier organiseren we uitwisseling en reflectie door middel van programma, onderzoek en onderwijs tussen toekomstmakers (waaronder makers, wetenschappers, journalisten, onderwijzers), bezoekers en wijkbewoners. Dat uit zich in ruimtelijke installaties, festivals, workshops, activiteiten en andere vormen van programma.

RAUM zoekt een horecapartij die met RAUM, onder de noemer ‘… Bij RAUM’, invulling gaat geven aan een ontspannen, uitnodigende plek met simpel en lekker eten en drinken

Het paviljoen: een nieuwe horecaplek in Utrecht

In samenwerking met ruimtelijk ontwerpbureau Overtreders W heeft RAUM een overdekt paviljoen met terras ontwikkeld, met ruimte voor programmering, presentaties en workshops. Een plek waar we mensen uitnodigen om de toekomstige stad mee te maken, te onderzoeken en te bevragen.

Het nieuwe paviljoen is 160 m2 groot en bestaat uit:

De verschillende publieke ruimtes zijn zowel los te gebruiken als als één geheel. De gedane investeringen zijn verdisconteerd in de huurprijs. De benodigde investering vanuit de horecapartij zijn: borden, bestek, glazen, keukengerei en terrasmeubilair. De bouwtekeningen van het paviljoen kun je hier downloaden.

Horecapartij gezocht voor RAUM in Utrecht
Ontwerp van het paviljoen

RAUM en horeca: uitstraling, producten en service

RAUM wil een plek zijn waar een diversiteit aan doelgroepen zich thuis voelt en wil meerdere redenen bieden om naar de locatie te komen. RAUM biedt reeds een doorlopend programma van installaties en een diversiteit aan evenementen. Belangrijk is nu om te zorgen voor meer verblijfskwaliteit: hierin is horeca een belangrijke factor. RAUM wil daarbij een brug vormen tussen wijk en stad, alsmede tussen verschillende doelgroepen. RAUM richt zich op de nieuwsgierige mens, hoog- en laagopgeleid, jong en oud en vanuit diverse culturele achtergronden. Speelsheid en nieuwe ervaringen opdoen staan voorop. Ouders met kinderen zijn dan ook van harte welkom.

RAUM vindt het belangrijk dat je mag verblijven zonder verplichting

Eten en drinken staat bij RAUM voor verbinding: een universele taal die iedereen verstaat. We zoeken dan ook naar een menukaart die verschillende mensen en wensen verbindt. Een menukaart die begrijpelijk, simpel en laagdrempelig is en toch verrast. RAUM denkt aan een kantine-achtige setting met comfortfood en gerechten die een diversiteit aan doelgroepen aanspreken, zoals panpizza’s of broodgerechten en burgers passend bij verschillende culturen. Bij RAUM tafel je niet uitgebreid, maar word je verleid na je kopje thee een hapje te eten en na te tafelen, om vervolgens mogelijk een programma te bezoeken. Uiteraard staat er altijd iets op de menukaart voor kinderen. Er is de optie om programma aan te bieden waarin mensen uit de buurt zelf mogen komen koken. Duurzaamheid is daarbij een belangrijke kern, maar daar laten we ons niet op voorstaan. Een bijdrage leveren aan de toekomst vinden wij vanzelfsprekend.

RAUM vindt het belangrijk dat je mag verblijven zonder verplichting: genieten van de bijzondere omgeving, de krant lezen van achter tot voor, spontaan je koffie bijgeschonken krijgen, goede gesprekken voeren, je kinderen laten spelen of hard werken – voor ieder is er wat wils.

De ideale horecapartij ‘voelt’ de werkwijze van RAUM, ondersteunt haar missie, visie en kernwaarden en voegt hier zelf waarde aan toe. Samenwerking zorgt daarbij voor verbintenis. Samen zoeken we naar het ultieme concept vanuit een win-win praktijk. RAUM kijkt ernaar uit met een horecapartij de komende jaren verder te bouwen aan deze bijzondere plek vol potentie.

Het terrein van RAUM

De selectie

Wie zoeken we?

Wat bieden we?

De omgeving?

Ben je geïnteresseerd? Mooi.

Hoe kun je je aanmelden?

Hoe werkt de procedure na inzending?

Randvoorwaarden horeca ‘…Bij RAUM’

Om ervoor te zorgen dat de horeca en RAUM nauw op elkaar aansluiten en een in elkaar overlopende identiteit krijgen, heeft RAUM een aantal randvoorwaarden voor de samenwerking opgesteld:

Toelichting selectietraject

Op basis van het ondernemingsplan worden de inschrijvingen beoordeeld. Vervolgens worden de ondernemers die aan de minimale eisen voldoen uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met korte presentatie van de geïnteresseerde horecapartij. Dit is een informeel gesprek en vormt geen onderdeel van de uiteindelijke beoordeling van de plannen. Hierna vindt de beoordeling plaats. In deze bijlage met het gunningenleidraad wordt toegelicht waaraan het plan dient te voldoen en hoe de beoordeling van de plannen plaatsvindt.

Impressie: diner bij RAUM

Het terrein en paviljoen van RAUM

RAUM programmeert op haar eigen buitenterrein van 9.000 m2 en het aangrenzende Berlijnplein van 40.000 m2. Hier plaatsen we i.s.m. makers uit binnen- en buitenland diverse installaties die gedurende langere en kortere periodes blijven staan. We beschikken over een makers-in-residence gebouw met vijf slaapplaatsen en een werkplaats die we i.s.m. makerscollectief Goede Vrijdag runnen. In samenwerking met ruimtelijk ontwerpbureau Overtreders W ontwikkelt RAUM nu een overdekt paviljoen met terras, met ruimte om binnen programmering, presentaties en workshops te organiseren. Het is ook een ruimte waar we horeca willen hebben en een ruimte die we kunnen verhuren aan derden.

In Leidsche Rijn zullen straks 100.000 mensen wonen

De locatie

Het Berlijnplein is in feite het geografische middelpunt van de stad Utrecht. Het maakt onderdeel uit van een stedenbouwkundig plan van Bureau Coenen voor het nieuw te bouwen Leidsche Rijn Centrum. Recentelijk is het nieuwe winkelcentrum in het gebied opengegaan met een beoogd aantal bezoekers van 6 tot 8 miljoen per jaar. Uiteindelijk zullen in heel Leidsche Rijn straks 100.000 mensen wonen t.o.v. 80.000 mensen nu. Aan het Berlijnplein moeten appartementen, een parkeergarage, een middelbare school, een bioscoop en culturele voorzieningen komen. Op het Berlijnplein zelf komt in ieder geval één grand café, waarvan de opening verwacht wordt in 2019. De bioscoop, centraal gevestigd op het plein, is reeds enkele jaren actief. De cultuurkavel er tegenover, van 9.000 m2, was tot juni 2017 leeg. Sindsdien is RAUM hier geland. RAUM heeft twee jaar de tijd gekregen om haar plannen uit te voeren en zich verder te ontwikkelen. Eind 2018 weet RAUM zeker of zij verder mag programmeren in 2019-2020.

Route naar RAUM in Utrecht

RAUM op kaart in Utrecht
De locatie van RAUM

De identiteit van RAUM

RAUM is een oase op weg naar de toekomstige stad: een plek die altijd in beweging is en continu verandert. De plannen van RAUM zijn dan ook continu in ontwikkeling. Hier kun je het jaarplan 2018 van RAUM vinden uit oktober 2017, en hier het aangepast jaarplan 2018 uit januari 2018. Het bestuursverslag van 2017 kun je hier downloaden. Zo krijg je een gedegen beeld van wat we doen en waar we naartoe werken.

‘De levende stad’: basis voor het RAUM-programma

RAUM begon als brede maakplaats om met makers identiteit te geven aan het gebied. Het ontwikkelde zich al snel naar een plek waar de stad van de toekomst vorm krijgt. De stad van de toekomst is echter een breed onderwerp dat associaties met stenen en science fiction oproept. Voor RAUM gaat de stad van de toekomst vooral over de mens en de maatschappij in relatie tot de gebouwde, stedelijke omgeving. Daarom is eind 2017 de keuze gemaakt om ‘de levende stad’ als basis voor het programma te nemen: een ontmoetingsplek die continu in ontwikkeling is, waar inzichten, creativiteit en ontspanning worden gedeeld. Op basis hiervan is op 8 november 2017 een verdiepend Manifest opgesteld die aan de basis staat van het artistieke programma van 2018:

“Interactie tussen mensen en hun omgeving is onmisbaar voor de levende stad. In 2030 woont 70% van de wereldbevolking in steden. Daarmee wordt het belang van een veelzijdige en veelkleurige stad alleen maar groter. Een levende stad is een ontmoetingsplek die continu in ontwikkeling is waar inzichten, creativiteit en ontspanning gedeeld worden. Dat biedt kansen om samen de toekomst vorm te geven. Om oplossingen te bedenken voor de uitdagingen van onze tijd. Dat gaat altijd over mensen. Hoe wij ons verhouden tot gebouwen, infrastructuur, wonen, werk en vooral tot elkaar. De stad is een bron van kennis, kunde en middelen. Om die bron te ontsluiten moet je interactie tussen mens en omgeving aanjagen. Dit is precies wat RAUM doet. RAUM stimuleert door het inzetten van cultureel experiment. Dit is haar visie. En dat levert nieuwe inzichten op. RAUM geeft de stad ziel. RAUM is een plek waar verhalen worden gemaakt en verteld. Waar kunst en design de uitdagingen van onze stad visualiseren. Deze missie leidt tot een plek die de verbondenheid van de inwoners met hun stad vorm geeft.”

De kernwaarden van RAUM zijn:

Horeca uitvraag RAUM in Utrecht - Impressie: diner bij RAUM
Impressie: diner bij RAUM

Aanmeldformulier

Heb je interesse? Vul het aanmeldformulier in. We zien je aanmelding graag tegemoet!

Aanmelddeadline: vóór maandag 2 juli.

Bij vragen: stuur een mail naar info@raumutrecht.nl.

Veel succes en hopelijk tot snel ‘…Bij RAUM’!

facebook insta twitter youtube itunes spotify zaag oog search