RAUM in Utrecht - Over RAUM en bestuur

Bestuur

Voorzitter

Jeroen Messemaeckers

Secretaris

Johan Gijsen

Penningmeester

Niem Tewarie

Het bestuur is onbezoldigd. Onkosten worden vergoed op declaratiebasis. Het bestuur vergadert 4 tot 6 maal per jaar. De stichting Raum volgt de principes van de Governance Code Cultuur.

facebook insta twitter youtube itunes spotify zaag oog search