Bestuur

Voorzitter

Jeroen Messemaeckers

Penningmeester

Sander Viegers

Algemeen bestuurslid

Angelique Spaninks

Het bestuur is onbezoldigd. Onkosten worden vergoed op declaratiebasis. Het bestuur vergadert 4 tot 6 maal per jaar. De stichting RAUM volgt de principes van de Governance Code Cultuur.

facebook insta twitter youtube itunes spotify zaag oog search