Onze stad, ons canvas: Raymond Ramdihal

Skateboarders gebruiken pleinen en borders als hun oefenterrein, graffiti artiesten kijken naar een lege muur als hun canvas en hangjongeren zien het park als hun huiskamer. Hoe ga je om met regels als je de publieke ruimte ziet als je thuis of als een plek om je talent te ontwikkelen? Sinds de jaren ’60 is de straatcultuur onderdeel van onze publieke ruimte. Veel steden proberen dit te weren: door regels of door een hufterproof-inrichting. Maar wat als je straatcultuur de ruimte geeft, wat ontstaat er dan? Onze keynote spreker Raymond Ramdihal gaat er graag met ons over in gesprek.

50% Abstract creativity + 50% Targeted skill = 100% Accurate art”

Meer over ramdihal

Raymond Ramdihal is ondernemer in de danssector en organisator en directeur van het Freedom City festival. Als innovatieve ondernemende creatieveling slaat Ramdihal een brug tussen de chaotische wereld van kunstenaars en de gestructureerde sectoren. Hij noemt het “the best of both worlds”. Entertainen, verbinden en het overdragen van een boodschap staan centraal in alles wat hij maakt: van danslessen tot shows en evenementen. Zijn dansstijl is rauw, technisch en explosief. De dansstijl Krump helpt hem om verhalen te vertellen en zijn fantasie tot leven te brengen op de muziek. Karakter, concepten en verhalende details spelen hierin de hoofdrol. Zijn missie is om de hip-hop georiënteerde danscultuur in de provincie Utrecht en heel Nederland te stimuleren, verder te ontwikkelen en uit te breiden. Onder het hip-hop motto: peace, love, unity & having fun.

Een tipje van de sluier

Als het gaat om de stad gebruiken als je canvas denkt Raymond gelijk aan de street culture. Daar is ruimte voor sport en kunstvormen die buiten de traditionele normen en waarde van de instituten vallen. Zo zegt hij: “Voor ons kan de jaarbeurs trap, de hoek van de straat of het perron van het treinstation een podium zijn. Wij hebben ons ontwikkeld vanuit de zogeheten ‘underground’. De broedplaats van talent waarbij men beweegt vanuit identiteit, gelijkheid en straatcodes. Uit deze underground groeien talenten, ondernemingen, bedrijven met ieder de kracht om innovatief te denken en te werken.” In zijn keynote gaat hij verder in op wat we kunnen we leren van de ervaringen die voortkomen uit de street culture.

facebook insta twitter youtube itunes spotify zaag oog search