PechaKucha Night Utrecht #41: Huishonger

Tijdens Huishonger vond er een PechaKucha Night plaats, waar slimme praktijkvoorbeelden van – ondanks de wooncrisis – wonen in Utrecht aan bod kwamen. 

Tom Ootes kocht samen met zeven starts samen één grote woonboerderij te kopen. Ruimtelijk ontwerper Tessa Paulus vertelde hoe het Rietveld-Schröderhuis haar inspireerde om haar studentenhuis te transformeren. Jop Vissers Vorstenbosch startte zijn eigen woningcorporatie en Cuno Balfoort en Tessa van der Hart delen hun persoonlijke ervaringen met samenleef-experimenten: zij woonden onder andere in een ouderencomplex en een beruchte flat in Overvecht.

Arjan de Boer en Lloyd Davies plaatsten de wooncrisis in een historisch perspectief. Davies, curator bij het Utrechts Archief, selecteerde filmbeelden van de woonstrijd in de stad: beelden van opstanden, krakersrellen en woonprotesten uit het verleden. Historicus Arjan den Boer onderzocht welk effect de Utrechtse huishonger in de loop der jaren had op de planologische ontwikkeling en architectuur van de stad: hoe grotere en kleinere sociale woningbouwprojecten, wiens opzet en architectuur onze stad voor een belangrijk deel hebben gevormd.

Podcastmaker Misha Koole en gemeenteraadslid Pepijn Zwanenberg spraken over actuele woonkwesties waar de gemeente Utrecht mee worstelt. Koole over de opvang van Oekraïense vluchtelingen en Pepijn Zwanenberg over wet en regelgeving die nieuwe wooninitiatieven en experimenten in de weg staan. Het geheel wordt muzikaal omlijst door synther-songwriter BoterBoter, die zelf woonachtig is in het wijkinitiatief Buurland en ook daarover zijn verhaal zal doen.

OVER PECHAKUCHA
De presentaties worden gegeven op basis van het (van oorsprong Japanse) PechaKucha format: met 20 afbeeldingen, waarbij de spreker steeds 20 seconden uitleg geeft. PechaKucha Night Utrecht organiseert al negen jaar sprekersavonden op verschillende locaties in de stad. Tijdens die PechaKucha Nights vertellen inspirerende Utrechters over projecten waar zij mee bezig zijn en/of dromen die zij willen realiseren.

facebook insta twitter youtube itunes spotify zaag oog search