1184 gesprekken met straatobjecten in Utrecht

Een speelse installatie in de stad die Utrechtse inwoners en bezoekers in gesprek brengt met straatobjecten. In Leidsche Rijn, Hoog Catharijne en op Utrecht Centraal Station kregen 23 objecten in de publieke ruimte, een sticker met oproep van Hallo Lantaarnpaal Utrecht. In de periode van 12 augustus tot 8 oktober 2018 hebben 845 deelnemers door het sturen van 3002 SMS-berichten in totaal 1184 gesprekken gevoerd met straatmeubilair, lantaarnpalen, fonteinen en bomen. Inwoners van Utrecht werden uitgenodigd tot een gesprek met hun stad en waren aangenaam verrast dat hun stad ook terug praatte. Door een menselijk karakter te geven aan de stedelijke omgeving is Hallo Lantaarnpaal erin geslaagd om de verborgen stemgeluiden van de stad hoorbaar te maken.

 

 

Hello Lamp Post (Londen, VK) wil burgers alert maken en aansporen tot een meer menselijke en speelse kijk op hun stad. Zo kunnen inwoners op een interactieve manier hun visie geven op onderwerpen zoals stedelijke inrichting en bestuur. Nieuwe technologie (Internet of Things) wordt gecombineerd met bestaande, zeer toegankelijke middelen (SMS) zodat de meningen en diverse ideeën van inwoners voor de stad op ieder moment gehoord kunnen worden. Het doel van dit project was om de menselijke kant van Utrecht te belichten en deze vervolgens digitaal beschikbaar te stellen. Hallo Lantaarnpaal en RAUM zijn ervan overtuigd dat burgers centraal horen te staan in het debat over de toekomst van hun stad. Burgerparticipatie is daarbij van nadrukkelijk belang, zeker als het gaat om stedelijke ontwikkeling.

“Data is van toenemende invloed op de besluitvorming in stedelijke ontwikkeling. Het kunst en design programma van RAUM onderzoekt nieuwe scenario’s rondom ontmoeting, eigenaarschap en data in onze toekomstige stad. Eén van de onderwerpen is onder welke omstandigheden data een zinnige bijdrage kan leveren aan onze leefomgeving. Daarnaast wil RAUM ook onderzoeken wat voor ruimtes, plekken en programma’s we nodig hebben voor uitwisseling in de stad van de toekomst. Op uitnodiging van RAUM heeft Hallo Lantaarnpaal deze zomer als maker in residence een onzichtbare communicatielaag over het stadslandschap heen gelegd en zo data verzameld in Utrecht. Dit heeft een schat aan inzichten opgeleverd over de interactie tussen mens en object en de visie van haar inwoners op Utrecht. Om uit te vinden of de verzamelde data echt van waarde kan zijn voor de stad, maken Hallo Lantaarnpaal en RAUM deze nu gratis beschikbaar. Wie gaat uit deze data iets tastbaars maken?” – Daniëlle Arets, Curator, RAUM

In Utrecht beleefde Hello Lamp Post haar 16de editie. Vergeleken met eerdere projectlocaties in Azië zoals Tokio en Singapore, waar mensen doorgaans minder sociale interactie ervaren en meer gewend zijn digitaal te communiceren, was het opvallend om te zien dat mensen in Utrecht aan de ene kant enthousiast reageerden op het concept, maar ook meer verbazing uitten over het kunnen praten met objecten. De reacties in Utrecht waren vergelijkbaar met die in Malmö, Zweden, een stad met ongeveer hetzelfde inwonertal waar men ook ambitieus is op het gebied van innovatie en haar inwoners bij dit proces wil betrekken. Anders dan in andere steden, hebben de inwoners van Utrecht zich onderscheiden door hun filosofische en kritisch-nieuwsgierige houding, bijvoorbeeld door te vragen naar de achterliggende redenen voor het project en de identiteit van de opdrachtgevers. De reacties in Utrecht laten zien dat mensen er een open houding hebben en bereid zijn om te experimenteren met de manier waarop zij hun mening kunnen geven over hun directe leefomgeving. Verschillende media, bedrijven en gemeenten hebben aandacht besteed aan dit project.

“De data die we verzameld hebben in Utrecht is niet bestemd voor de hoogste bieder… want de controle over onze steden hoort volgens Hello Lamp Post niet thuis in de handen van de machtige, rijke en invloedrijke 1% van de bevolking. Door de data gratis weg te geven willen wij burgers van Utrecht, maar vooral ook beleidsmakers, stadsplanologen en de creatieve sector uitdagen om de data zodanig te gebruiken dat zij burger ten goede komt.” – Marcus Stanway-Williams, Hoofd Projecten, Hello Lamp Post

Hallo Lantaarnpaal heeft geen mobiele telefoonnummers van deelnemers verzameld. De berichten van deelnemers worden juridisch niet als persoonlijke gegevens aangemerkt omdat ze geen directe of indirecte informatie bevatten over de identiteit van de deelnemer. Meer over het privacybeleid van Hello Lamp Post vind je hier.

Download hier de dataset!

Verschillende stadspartners hebben Hallo Lantaarnpaal mogelijk gemaakt door toegang te verlenen tot hun locaties en objecten: Gemeente Utrecht, Leidsche Rijn Centrum (Colliers), Hoog Catharijne (Klepierre), TivoliVredenburg en Centraal Museum. Voor meer informatie over Hallo Lantaarnpaal Utrecht, klik hier.

 

 

 

facebook insta twitter youtube itunes spotify zaag oog search