event

22/08

The Beach Below the Pavement- UITVERKOCHT

In de zoektocht naar een alternatief voor onze commerciële binnensteden gaat spelexpert, interventie ontwerper en toekomstdenker Lily Higgins in deze workshop met de bezoekers op zoek naar nieuwe ideeën rondom vrijetijdsbesteding in openbare ruimtes.

Scroll down for English

Hoe besteden wij onze vrije tijd in steden? De pandemie heeft ons gedwongen om de ideeën over vrije tijd drastisch te herzien. Toen winkels, restaurants en de meeste andere vrijetijdsactiviteiten niet beschikbaar waren, begonnen velen zich af te vragen wat het leven in een stad nu eigenlijk zo leuk maakt.

Gelukkig zijn dit geen nieuwe vragen, zo verkende kunstenaar Constantijn Nieuwenhuys, onderdeel van de kunstzinnig-politieke beweging de Situationisten, zijn futuristische architectuur project New Babylon (1956-74) ideeën over vrije tijd en spel die verder gaan dan de kapitalistische consumptie. Hij vroeg zich af, wat gebeurt er als we een stad radicaal herdenken met de ideologie van de dichter in plaats van de producent?

Workshop over te toekomst van stedelijke vrijetijdsbesteding

In de workshop ‘The Beach Below the Pavement’ door Lily Higgins brengen we een zondag – de rustdag – door met het bedenken van nieuwe visies op vrije tijd in openbare ruimtes. Net zoals de situationisten zich voorstelden “het strand (ook bekend als de mogelijkheid voor andere realiteiten) onder het trottoir”. Door middel van performatieve interventies zullen we alternatieve manieren van rondhangen, rusten, eten, spelen, dwalen, flaneren of helemaal niets doen onderzoeken. In een poging om het commerciële karakter van Nederlandse stadscentra uit te dagen en daarmee uit te vinden wat het eigenlijk betekent om bewoner van een stad te zijn.

De workshop wordt mede verzorgd door Salome Attias.
Tijdens deze workshop wordt een simpele lunch geserveerd op donatie basis.

 

Workshop about the future of leisure in urban centers

How do we spend our free time in cities? The pandemic has forced us to drastically reconsider our ideas about leisure. When shops, restaurants, and most other free-time activities are unavailable, many of us began to wonder what living in the city was good for after all.

Luckily, these aren’t new questions. Artist Constantijn Nieuwenhuys, part of the artistic-political movement the Situationists International, explored ideas about leisure and play beyond capitalist consumption in his futuristic architecture project New Babylon (1956-74). He wondered, what happens when we radically reimagine a city with the ideology of the poet rather than the industrialist?

In the workshop ‘The Beach Below the Pavement’, hosted by Lily Higgins,  we will spend a Sunday – the day of rest- imagining new visions of leisure in familiar public spaces, just like the Situationists imagined “the beach (a.k.a. the possibility for other realities) below the pavement”. Through performative interventions, we’ll explore alternative ways of loitering, resting, eating, playing, wandering, flaneur-ing, or doing absolutely nothing as an attempt to challenge the commercial nature of Dutch city centers and what it means to be a city-dweller.

The workshop will be co-hosted by Salome Attias.
During the workshop, a simple lunch is served on donation basis

 

 

The Beach Below the Pavement

Datum 
zondag 22 augustus

Tijdschema 
11.00: start programma
17.00: einde

Locatie 
RAUM kantoor, Berlijnplein 520

Dit programma is uitverkocht

Gepresenteerd door: Lily Higgins

TICKETS
facebook insta twitter youtube itunes spotify zaag oog search