event

01/06

Straatintimidatie: jongens en mannen als deel van de oplossing

Wanneer we werken aan de inclusieve stad van de toekomst streven we naar een stad zonder straatintimidatie en geweld. Een bekend feit; de meeste plegers van straatintimidatie en -geweld zijn jongens en mannen. Daarom in deze zoom workshop, georganiseerd in samenwerking met emancipatie platform Emancipator, een gesprek; hoe kunnen jongens en mannen deel van de oplossing worden?

Geweld tegen meisjes en vrouwen is één van de grootste en hardnekkigste maatschappelijke problemen wereldwijd. Geweld is tegelijkertijd de belangrijkste oorzaak van ongelijkheid en de belangrijkste uitdrukking ervan. Er is nog een lange weg te gaan voordat we recht doen aan onze idealen van gelijk(waardig)heid en sociale rechtvaardigheid.

Geweld tegen meisjes en vrouwen komt niet uit de lucht vallen. Geweld tegen meisjes en vrouwen wordt in veruit de meeste gevallen gepleegd door jongens en mannen. Gelukkig zijn de meeste jongens en mannen geen geweldplegers, maar een belangrijke vraag is wel hoe we hen kunnen activeren om deel van de oplossing te worden.

Schadelijke opvattingen over mannelijkheid dragen bij aan een context die genderongelijkheid en geweld tegen meisjes en vrouwen stilzwijgt, bagatelliseert, normaliseert en soms zelfs uitlokt. Hierbij gaat het ook over opvattingen over mannelijkheid en/in de publieke ruimte. Deze opvattingen blijken vaak ook schadelijk voor jongens en mannen zelf. In deze workshop verkennen we hedendaagse verhoudingen tussen mannen en mannelijkheid en vrouwen en vrouwelijkheid en onderzoeken met de deelnemers welke rol dit speelt in hun publieke leven.

Spoiler: Feminisme heeft mannen nodig voor een betere wereld en mannen hebben feminisme nodig voor een beter leven.

Praktische informatie
1 juni 2021

18:45 Digitale inloop
19:00 Aanvang programma
21.00 Einde

Tickets zijn gratis, maar aanmelden is verplicht

Meld je aan
facebook insta twitter youtube itunes spotify zaag oog search