expositie

11/12–01/09

Gewildgroei: Draag Je Steen(tje) bij

Stel je geeft de natuur de vrije hand, hoe zal het Berlijnplein er dan uitzien? Gewildgroei gaat met stenen een organisch kunstwerk maken op het plein. En jij kan meedoen!

Bouwen zonder plan

Leidsche Rijn verandert langzaam maar zeker in een wijk die af is. Veldjes met wild groen en bergen zand maken plaats voor wegen, plantsoenen en parkeerplaatsen. De wilde tuin bij RAUM, geïnspireerd op het werk van ecotect Louis Le Roy, is een pleidooi voor het behoud van ruimte voor spontaniteit. Er wordt met stenen gebouwd zonder plan. In de gaten en kieren tussen de stenen kunnen planten en dieren zich nestelen.

Over Gewildgroei

Gewildgroei is een ontwerpduo uit Eindhoven en bestaat uit Bennie Meek (1983) en Vincent Wittenberg (1980). Het duo ziet Nederland als het ultieme, maakbare land. Door haar polders en ecoducten, maar ook door Leidsche Rijn: de grootste nieuwbouw- en Vinex-locatie van Nederland. In deze maakbare wereld blijven ook spontane processen ontstaan. Gewildgroei staat voor een beweging van mensen die geloven in het belang van organische ontwikkeling. Zij creëren spontane vegetatie waar onkruid geen probleem is maar een partner; hét stadsgroen van de toekomst.

Gewildgroei is een van de makers in residence van RAUM in 2017. Lees meer over de makers in residence.

Gewildgroei - Makers in residence RAUM 2017
Gewildgroei

Inspiratiebron: Louis le Roy

Het werk van Louis le Roy is een belangrijke inspiratiebron voor Gewildgroei. In de jaren 70 van de vorige eeuw introduceerde eco-architect Louis Le Roy het ‘ecokathedrale’. Le Roy bekritiseerde het ontbreken van het natuurlijke systeem en daarmee het element tijd in stedelijke ontwikkeling. Hij pleitte voor het werken met processen in plaats van het werken met blauwdrukken. Niet hapklare koek en neerzetten maar, wel groeien en leven.

“Laat groeien wat groeit en beperk het menselijke ingrijpen tot de allernoodzakelijkste handelingen – de natuur ordent immers zichzelf.” – Louis Le Roy

De eco-kathedraal van Le Roy in Mildam (Friesland)
De eco-kathedraal van Le Roy in Mildam (Friesland)
facebook insta twitter youtube itunes spotify zaag oog search