event

20/06

D.R.E.A.M. #3: Rate Me

Korte films en gesprekken over de toekomst van ons stadsleven.

Let op: dit programma is volledig in het Engels.
ENGLISH BELOW

Hoe kunnen we een eerlijke economie gebaseerd op het principe van delen creëren? Veel mensen zien de deeleconomie als hét tegengeluid van het kapitalisme. Als we meer delen met mensen in onze omgeving, hebben we grote bedrijven niet meer nodig, is de gedachte. Maar op dit moment worden de meeste deelplatforms gerund door commerciële bedrijven zoals Airbnb. Het meest gebruikelijke systeem om zakelijk vertrouwen op te bouwen is om elkaar een ‘rating’ te geven, waardoor een economische relatie ontstaat. Kan dat niet anders? In deze derde editie van D.R.E.A.M. gaan we op zoek naar antwoorden.

Spreker:
Inte Gloerich – onderzoeker en projectleider bij Institute of Network Cultures.

D.R.E.A.M. is een programma van korte films en gesprekken over de toekomst van ons stadsleven. De korte film als kunstdiscipline wordt steeds populairder. Filmmakers kunnen binnen deze vorm meer experimenteren en sneller inspelen op de actualiteit. Tijdens D.R.E.A.M. bieden vier á vijf korte films verschillende perspectieven op een thema gerelateerd aan ons (toekomstige) stadsleven. Tussendoor en na afloop van de films gaan we in gesprek met een speciale gast en het publiek over het onderwerp. De presentatie is in handen van Iris Romeijnders.

D.R.E.A.M. is een programma van filmprogrammeur Mathieu Janssen. Mathieu werkt voor o.a. voor Go Short Festival in Nijmegen. Zijn eigen organisatie Deep End Film host al jaren korte film-avonden op bijzondere (buiten)locaties in o.a. Nijmegen en Utrecht.

————————————————————————————————————————

How can we create a fair economy based on the principle of sharing? Many people see the sharing economy as the contradiction of capitalism. The idea is that if we share more with people in our environment, we no longer need large companies. But at the moment, most sharing platforms are run by commercial companies such as Airbnb. The most common system for building business confidence is to give each other a ‘rating’, creating an economic relationship. Can we think of a different way? In this third edition of D.R.E.A.M. we look for answers.

Speaker
Inte Gloerich – researcher and project leader at the Institute of Network Cultures

D.R.E.A.M. is a program of short films and conversations about the future of our city life. Short film as an art discipline is becoming increasingly popular. Within this form, filmmakers can experiment more and respond more quickly to current events. During D.R.E.A.M. show four to five short films offer different perspectives on a theme related to our (future) city life. In between and after the films, we discuss the subject with a special guest and the audience. The presentation is by Iris Romeijnders.
Please note: this program is entirely in English.

D.R.E.A.M. is a program by film programmer Mathieu Janssen. Mathieu works for, among others, Go Short Festival in Nijmegen. His own organisation, Deep End Film, has been hosting short film nights at o.a special (outdoor) locations in Nijmegen and Utrecht.

Donderdag 20 juni
20:30 – 23:00
Locatie: RAUM – Venster
Pin only

Facebook Tickets
facebook insta twitter youtube itunes spotify zaag oog search